Swedish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
kandidatkurs
Type of course
studia magisterskie
avancerad kurs
Type of course
studia doktoranckie
doktorandkurs
Type of course
studia dzienne
fulltidskurs
Type of course
studia zaoczne
deltidskurs
Type of course
studia przez internet
onlinekurs
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
en termin
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
ett läsår
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Garanterar universitetet boende?
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Vilka är språkkraven?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
Hur fungerar _______ ?
Asking information about the system
punktowy
poängsystemet
Type of system
oceniania
betygssättningen
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Hur är undervisningen?
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Finns det _______?
Inquiring about the teaching style
wykłady
föreläsningar
Type of class
ćwiczenia/seminaria
seminarier
Type of class
konsultacje
handledning
Type of class
konferencje
konferenser
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
När är tentaperioderna?
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Arrangerar skolan också utflykter?
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Vilka program erbjuds?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
skolavgifter
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
mina levnadskostnader
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
barnomsorg
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Vilka typer av stipendier finns det?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Asking where you can get a certificate of equivalency