Thai | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
ปริญญาตรี
Type of course
studia magisterskie
บัณฑิตวิทยาลัย
Type of course
studia doktoranckie
ปริญญาเอก
Type of course
studia dzienne
เต็มเวลา
Type of course
studia zaoczne
นอกเวลา
Type of course
studia przez internet
ออนไลน์
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
หนึ่งภาคการศึกษา
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
หนึ่งปีการศึกษา
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Asking information about the system
punktowy
หน่วยกิตวิชา
Type of system
oceniania
การให้คะแนน
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
มี _____________ ไหม
Inquiring about the teaching style
wykłady
การบรรยาย
Type of class
ćwiczenia/seminaria
การสัมมนา
Type of class
konsultacje
การกวดวิชา
Type of class
konferencje
การประชุม
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
ค่าเล่าเรียน
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
การดูแลเด็ก
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Asking where you can get a certificate of equivalency