Turkish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Stating that you want to enroll
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
_____________ ders almak istiyorum.
Stating that you want to apply for a course
studia licencjackie
lisans seviyesinde
Type of course
studia magisterskie
lisans üstü seviyesinde
Type of course
studia doktoranckie
doktora seviyesinde
Type of course
studia dzienne
tam zamanlı
Type of course
studia zaoczne
yarı zamanlı
Type of course
studia przez internet
çevrimiçi
Type of course
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
bir dönem
Length of stay at foreign university
cały rok akademicki
bir akademik yıl
Length of stay at foreign university
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Asking about work restrictions for students
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Used when applying for university
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Asking if you will receive a formal offer
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Asking if the university provides accommodation
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Asking if your university course involves an internship period
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Asking how you can see the progress of your application
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jak działa system ______ ?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Asking information about the system
punktowy
kredi
Type of system
oceniania
notlama
Type of system
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Inquiring about the teaching style
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
_____________ var mı?
Inquiring about the teaching style
wykłady
ders
Type of class
ćwiczenia/seminaria
seminer
Type of class
konsultacje
uygulamalı ders
Type of class
konferencje
konferanslar
Type of class
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiedy odbywają się egzaminy?
Sınavlar ne zaman?
Asking when the exams are
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Asking where you can find information about the courses
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Asking if there is a university sports center
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Asking how you can join student societies
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Asking what languages you can study at that school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Asking if there is a placement test to assess your level
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Asking if there is a detailed description of the course
Jak liczne są grupy?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Asking what the maximum number of students in a class is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Asking what facilities there are in the school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Asking if the school arranges also excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Inquiring about funding opportunities
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Asking which bodies can fund your studies
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Stating that you need financial help
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
harçlar
Thing that you need financial help for
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
yaşam giderleri
Thing that you need financial help for
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
çocuk bakımı
Thing that you need financial help for
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Ne tür burslar mevcut?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Asking where you can get a certificate of equivalency