Dutch | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Stating that you want to enroll
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Stating that you want to apply for a course
graduação
een bacheloropleiding
Type of course
pós-graduação
een postgraduaat
Type of course
PhD
een doctoraat
Type of course
tempo integral
een voltijdse opleiding
Type of course
meio período
een deeltijdse opleiding
Type of course
online
een online cursus
Type of course
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Stating how long your exchange period is
um semestre
een semester
Length of stay at foreign university
um ano acadêmico
een academisch jaar
Length of stay at foreign university
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Asking about work restrictions for students
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Used when applying for university
Vou receber uma proposta formal?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Asking if you will receive a formal offer
A universidade também oferece acomodação?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Asking if the university provides accommodation
O curso também inclui um período de estágio?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Asking if your university course involves an internship period
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Asking how you can see the progress of your application
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Como é o sistema de ____________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Asking information about the system
crédito
creditsysteem
Type of system
notas
beoordelingssysteem
Type of system
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Qual é o estilo de ensino?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Inquiring about the teaching style
São _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Inquiring about the teaching style
aulas expositivas
lezingen
Type of class
seminários
seminars
Type of class
tutoriais
tutorials
Type of class
conferências
conferenties
Type of class
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Quando acontecem as provas?
Wanneer worden de examens gehouden?
Asking when the exams are
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Asking where you can find information about the courses
Há um complexo esportivo aqui?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Asking if there is a university sports center
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Asking how you can join student societies
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Asking what languages you can study at that school
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Asking if there is a placement test to assess your level
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Asking if there is a detailed description of the course
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Asking what the maximum number of students in a class is
Quais são as comodidades da escola?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Asking what facilities there are in the school
Vocês também organizam excursões?
Organiseren jullie ook excursies?
Asking if the school arranges also excursions
Quais programas vocês oferecem?
Welke programma's bieden jullie aan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Inquiring about funding opportunities
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Asking which bodies can fund your studies
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Stating that you need financial help
mensalidades
inschrijvingsgeld
Thing that you need financial help for
despesas de subsistência
kosten voor levensonderhoud
Thing that you need financial help for
cuidados infantis
kinderopvang
Thing that you need financial help for
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Asking where you can get a certificate of equivalency