Swedish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Stating that you want to enroll
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Stating that you want to apply for a course
graduação
kandidatkurs
Type of course
pós-graduação
avancerad kurs
Type of course
PhD
doktorandkurs
Type of course
tempo integral
fulltidskurs
Type of course
meio período
deltidskurs
Type of course
online
onlinekurs
Type of course
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Stating how long your exchange period is
um semestre
en termin
Length of stay at foreign university
um ano acadêmico
ett läsår
Length of stay at foreign university
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Asking about work restrictions for students
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Used when applying for university
Vou receber uma proposta formal?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Asking if you will receive a formal offer
A universidade também oferece acomodação?
Garanterar universitetet boende?
Asking if the university provides accommodation
O curso também inclui um período de estágio?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Asking if your university course involves an internship period
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Asking how you can see the progress of your application
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Vilka är språkkraven?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Como é o sistema de ____________?
Hur fungerar _______ ?
Asking information about the system
crédito
poängsystemet
Type of system
notas
betygssättningen
Type of system
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Qual é o estilo de ensino?
Hur är undervisningen?
Inquiring about the teaching style
São _____________ ?
Finns det _______?
Inquiring about the teaching style
aulas expositivas
föreläsningar
Type of class
seminários
seminarier
Type of class
tutoriais
handledning
Type of class
conferências
konferenser
Type of class
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Quando acontecem as provas?
När är tentaperioderna?
Asking when the exams are
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Asking where you can find information about the courses
Há um complexo esportivo aqui?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Asking if there is a university sports center
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Asking how you can join student societies
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Asking what languages you can study at that school
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Asking if there is a placement test to assess your level
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Asking if there is a detailed description of the course
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Asking what the maximum number of students in a class is
Quais são as comodidades da escola?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Asking what facilities there are in the school
Vocês também organizam excursões?
Arrangerar skolan också utflykter?
Asking if the school arranges also excursions
Quais programas vocês oferecem?
Vilka program erbjuds?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Inquiring about funding opportunities
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Asking which bodies can fund your studies
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Stating that you need financial help
mensalidades
skolavgifter
Thing that you need financial help for
despesas de subsistência
mina levnadskostnader
Thing that you need financial help for
cuidados infantis
barnomsorg
Thing that you need financial help for
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Vilka typer av stipendier finns det?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Asking where you can get a certificate of equivalency