Chinese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
我想要进入大学学习。
Stating that you want to enroll
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
我想要申请______________课程。
Stating that you want to apply for a course
student
本科生
Type of course
student cu diplomă
研究生
Type of course
doctorand
博士生
Type of course
cu normă întreagă
全日制
Type of course
cu jumătate de normă
非全日
Type of course
la distanță
网上课程
Type of course
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Stating how long your exchange period is
un semestru
一学期
Length of stay at foreign university
un an academic
一学年
Length of stay at foreign university
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
请问学生工作有什么限制?
Asking about work restrictions for students
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
我需要提供材料原件还是复印件?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
请问该所大学的入学要求是什么?
Used when applying for university
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Asking if you will receive a formal offer
Oferă universitatea cazare de asemenea?
请问大学能保证我的住宿吗?
Asking if the university provides accommodation
Există perioadă de practică în planul de studii?
课程内容涵盖实习吗?
Asking if your university course involves an internship period
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Asking how you can see the progress of your application
Care este nivelul de [limba] cerută?
对【语言】的要求是什么?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Cum este sistemul ____________?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Asking information about the system
de credite
学分制
Type of system
de note
打分制
Type of system
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Cum este sistemul de predare?
这里的教学风格是什么样的?
Inquiring about the teaching style
Sunt _____________ ?
这里有_____________?
Inquiring about the teaching style
cursuri teoretice
讲座
Type of class
seminarii
研讨会
Type of class
tutoriale
个别辅导
Type of class
conferințe
会议
Type of class
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
暑期学校提供哪些课程呢?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Când se susșine sesiunea de examene?
考试何时举行?
Asking when the exams are
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Asking where you can find information about the courses
Are universitatea centru sportiv?
大学里有体育馆吗?
Asking if there is a university sports center
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
我如何加入学生组织?
Asking how you can join student societies
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
我在这里可以学习什么语言?
Asking what languages you can study at that school
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
有没有水平测试来评估我的水平?
Asking if there is a placement test to assess your level
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Aveți o descriere detaliată a cursului?
您有课程的详细介绍吗?
Asking if there is a detailed description of the course
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
一个班级里最多有多少个学生?
Asking what the maximum number of students in a class is
Ce facilitări oferă centrul?
贵校都有哪些设施?
Asking what facilities there are in the school
Organizați excursii de asemenea?
请问你们安排郊游吗?
Asking if the school arranges also excursions
Ce programă oferiți?
你们提供哪些项目呢?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
我想了解关于助学金的信息。
Inquiring about funding opportunities
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
有哪些组织可以资助我的学习?
Asking which bodies can fund your studies
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Stating that you need financial help
taxă de școlarizare
学费
Thing that you need financial help for
întreținere
生活费用
Thing that you need financial help for
îngrijire copii minori
儿童托管
Thing that you need financial help for
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
请问有哪些奖学金?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Unde pot obține un certificat de echivalare?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Asking where you can get a certificate of equivalency