Czech | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Stating that you want to enroll
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Stating that you want to apply for a course
student
bakalářské studium
Type of course
student cu diplomă
postgraduální studium
Type of course
doctorand
doktorské studium
Type of course
cu normă întreagă
prezenční studium
Type of course
cu jumătate de normă
kombinované studium
Type of course
la distanță
online
Type of course
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Stating how long your exchange period is
un semestru
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
un an academic
celý akademický rok
Length of stay at foreign university
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Asking about work restrictions for students
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Used when applying for university
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Asking if you will receive a formal offer
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Asking if the university provides accommodation
Există perioadă de practică în planul de studii?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Asking if your university course involves an internship period
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Musím jako výměnný student platit školné?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Asking how you can see the progress of your application
Care este nivelul de [limba] cerută?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Cum este sistemul ____________?
Jaký je ____________ systém?
Asking information about the system
de credite
kredity
Type of system
de note
známkování
Type of system
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Cum este sistemul de predare?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Inquiring about the teaching style
Sunt _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Inquiring about the teaching style
cursuri teoretice
přednášky
Type of class
seminarii
semináře
Type of class
tutoriale
konsultace
Type of class
conferințe
konference
Type of class
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Când se susșine sesiunea de examene?
Kdy jsou zkoušky?
Asking when the exams are
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Asking where you can find information about the courses
Are universitatea centru sportiv?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Asking if there is a university sports center
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Asking how you can join student societies
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Asking what languages you can study at that school
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Asking if there is a detailed description of the course
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Asking what the maximum number of students in a class is
Ce facilitări oferă centrul?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Asking what facilities there are in the school
Organizați excursii de asemenea?
Pořádáte exkurze?
Asking if the school arranges also excursions
Ce programă oferiți?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Inquiring about funding opportunities
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Asking which bodies can fund your studies
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Stating that you need financial help
taxă de școlarizare
školné
Thing that you need financial help for
întreținere
životní náklady
Thing that you need financial help for
îngrijire copii minori
péče o dítě
Thing that you need financial help for
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Asking where you can get a certificate of equivalency