Italian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Vorrei iscrivermi all'università.
Stating that you want to enroll
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Stating that you want to apply for a course
student
di laurea triennale
Type of course
student cu diplomă
di laurea magistrale
Type of course
doctorand
di dottorato
Type of course
cu normă întreagă
a tempo pieno
Type of course
cu jumătate de normă
part-time
Type of course
la distanță
online
Type of course
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Stating how long your exchange period is
un semestru
un semestre
Length of stay at foreign university
un an academic
un anno accademico
Length of stay at foreign university
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Asking about work restrictions for students
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Used when applying for university
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Asking if you will receive a formal offer
Oferă universitatea cazare de asemenea?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Asking if the university provides accommodation
Există perioadă de practică în planul de studii?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Asking if your university course involves an internship period
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Asking how you can see the progress of your application
Care este nivelul de [limba] cerută?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Cum este sistemul ____________?
Come funziona il sistema di __________?
Asking information about the system
de credite
crediti
Type of system
de note
valutazione
Type of system
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Cum este sistemul de predare?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Inquiring about the teaching style
Sunt _____________ ?
Ci sono _______________?
Inquiring about the teaching style
cursuri teoretice
lezioni frontali
Type of class
seminarii
seminari
Type of class
tutoriale
esercitazioni
Type of class
conferințe
conferenze
Type of class
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Când se susșine sesiunea de examene?
Quando si svolgono gli esami?
Asking when the exams are
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Asking where you can find information about the courses
Are universitatea centru sportiv?
C'è un centro sportivo universitario?
Asking if there is a university sports center
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Asking how you can join student societies
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Asking what languages you can study at that school
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Asking if there is a placement test to assess your level
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Asking if there is a detailed description of the course
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Asking what the maximum number of students in a class is
Ce facilitări oferă centrul?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Asking what facilities there are in the school
Organizați excursii de asemenea?
Organizzate delle escursioni?
Asking if the school arranges also excursions
Ce programă oferiți?
Che programmi offrite?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Inquiring about funding opportunities
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Asking which bodies can fund your studies
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Stating that you need financial help
taxă de școlarizare
le tasse universitarie
Thing that you need financial help for
întreținere
le spese di sostentamento
Thing that you need financial help for
îngrijire copii minori
i servizi per l'infanzia
Thing that you need financial help for
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Asking where you can get a certificate of equivalency