Polish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Stating that you want to enroll
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Stating that you want to apply for a course
student
studia licencjackie
Type of course
student cu diplomă
studia magisterskie
Type of course
doctorand
studia doktoranckie
Type of course
cu normă întreagă
studia dzienne
Type of course
cu jumătate de normă
studia zaoczne
Type of course
la distanță
studia przez internet
Type of course
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Stating how long your exchange period is
un semestru
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
un an academic
cały rok akademicki
Length of stay at foreign university
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Asking about work restrictions for students
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Used when applying for university
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Asking if you will receive a formal offer
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Asking if the university provides accommodation
Există perioadă de practică în planul de studii?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Asking if your university course involves an internship period
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Asking how you can see the progress of your application
Care este nivelul de [limba] cerută?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Cum este sistemul ____________?
Jak działa system ______ ?
Asking information about the system
de credite
punktowy
Type of system
de note
oceniania
Type of system
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Cum este sistemul de predare?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Inquiring about the teaching style
Sunt _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Inquiring about the teaching style
cursuri teoretice
wykłady
Type of class
seminarii
ćwiczenia/seminaria
Type of class
tutoriale
konsultacje
Type of class
conferințe
konferencje
Type of class
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Când se susșine sesiunea de examene?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Asking when the exams are
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Asking where you can find information about the courses
Are universitatea centru sportiv?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Asking if there is a university sports center
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Asking how you can join student societies
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Asking what languages you can study at that school
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Asking if there is a detailed description of the course
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Jak liczne są grupy?
Asking what the maximum number of students in a class is
Ce facilitări oferă centrul?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Asking what facilities there are in the school
Organizați excursii de asemenea?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Asking if the school arranges also excursions
Ce programă oferiți?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Inquiring about funding opportunities
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Asking which bodies can fund your studies
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Stating that you need financial help
taxă de școlarizare
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Thing that you need financial help for
întreținere
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Thing that you need financial help for
îngrijire copii minori
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Thing that you need financial help for
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Asking where you can get a certificate of equivalency