Russian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Stating that you want to enroll
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Stating that you want to apply for a course
student
бакалавриат
Type of course
student cu diplomă
аспирантура
Type of course
doctorand
докторат/профессура
Type of course
cu normă întreagă
очная форма
Type of course
cu jumătate de normă
заочная форма
Type of course
la distanță
онлайн обучение
Type of course
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Stating how long your exchange period is
un semestru
семестр
Length of stay at foreign university
un an academic
академический год
Length of stay at foreign university
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Какие ограничения на работу для студентов?
Asking about work restrictions for students
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Каковы требования для поступления в университет?
Used when applying for university
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Asking if you will receive a formal offer
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Asking if the university provides accommodation
Există perioadă de practică în planul de studii?
Курс включает в себя период стажировки?
Asking if your university course involves an internship period
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Asking how you can see the progress of your application
Care este nivelul de [limba] cerută?
Каковы требования знания [язык] языка?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Cum este sistemul ____________?
Какова система_____________?
Asking information about the system
de credite
кредитов
Type of system
de note
оценок
Type of system
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Cum este sistemul de predare?
Каков стиль преподавания?
Inquiring about the teaching style
Sunt _____________ ?
Там есть___________?
Inquiring about the teaching style
cursuri teoretice
лекции
Type of class
seminarii
семинары
Type of class
tutoriale
учебные материалы
Type of class
conferințe
конференции
Type of class
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Când se susșine sesiunea de examene?
Когда проходят экзамены?
Asking when the exams are
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Asking where you can find information about the courses
Are universitatea centru sportiv?
В университете есть спортивный центр?
Asking if there is a university sports center
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Asking how you can join student societies
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Asking what languages you can study at that school
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Asking if there is a placement test to assess your level
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Aveți o descriere detaliată a cursului?
У вас есть детальное описание курса?
Asking if there is a detailed description of the course
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Asking what the maximum number of students in a class is
Ce facilitări oferă centrul?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Asking what facilities there are in the school
Organizați excursii de asemenea?
Вы организовываете экскурсии?
Asking if the school arranges also excursions
Ce programă oferiți?
Какие программы вы предлагаете?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Inquiring about funding opportunities
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Asking which bodies can fund your studies
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Stating that you need financial help
taxă de școlarizare
плата за обучение
Thing that you need financial help for
întreținere
расходы на жизнь
Thing that you need financial help for
îngrijire copii minori
уход за ребенком
Thing that you need financial help for
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Какие виды стипендий доступны?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Asking where you can get a certificate of equivalency