Spanish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Stating that you want to enroll
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Me quiero matricular _______________.
Stating that you want to apply for a course
student
en un grado
Type of course
student cu diplomă
en un posgrado
Type of course
doctorand
en un doctorado
Type of course
cu normă întreagă
a tiempo completo
Type of course
cu jumătate de normă
a tiempo parcial
Type of course
la distanță
a distancia
Type of course
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Stating how long your exchange period is
un semestru
un semestre
Length of stay at foreign university
un an academic
un curso académico
Length of stay at foreign university
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Asking about work restrictions for students
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Used when applying for university
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Asking if you will receive a formal offer
Oferă universitatea cazare de asemenea?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Asking if the university provides accommodation
Există perioadă de practică în planul de studii?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Asking if your university course involves an internship period
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Asking how you can see the progress of your application
Care este nivelul de [limba] cerută?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Cum este sistemul ____________?
¿Cómo es el sistema _____________?
Asking information about the system
de credite
de créditos
Type of system
de note
de notas
Type of system
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Cum este sistemul de predare?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Inquiring about the teaching style
Sunt _____________ ?
¿Hay ______________?
Inquiring about the teaching style
cursuri teoretice
clases teóricas
Type of class
seminarii
seminarios
Type of class
tutoriale
tutorías
Type of class
conferințe
conferencias
Type of class
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Când se susșine sesiunea de examene?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Asking when the exams are
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Asking where you can find information about the courses
Are universitatea centru sportiv?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Asking if there is a university sports center
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Asking how you can join student societies
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Asking what languages you can study at that school
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
¿Hay pruebas de nivel?
Asking if there is a placement test to assess your level
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Aveți o descriere detaliată a cursului?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Asking if there is a detailed description of the course
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Asking what the maximum number of students in a class is
Ce facilitări oferă centrul?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Asking what facilities there are in the school
Organizați excursii de asemenea?
¿Organizan también excursiones?
Asking if the school arranges also excursions
Ce programă oferiți?
¿Qué programas ofertan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Inquiring about funding opportunities
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Asking which bodies can fund your studies
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Stating that you need financial help
taxă de școlarizare
matrícula
Thing that you need financial help for
întreținere
gastos personales
Thing that you need financial help for
îngrijire copii minori
manutención de hijos menores
Thing that you need financial help for
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
¿Qué becas puedo solicitar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Unde pot obține un certificat de echivalare?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Asking where you can get a certificate of equivalency