Czech | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Stating that you want to enroll
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Stating that you want to apply for a course
бакалавриат
bakalářské studium
Type of course
аспирантура
postgraduální studium
Type of course
докторат/профессура
doktorské studium
Type of course
очная форма
prezenční studium
Type of course
заочная форма
kombinované studium
Type of course
онлайн обучение
online
Type of course
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Stating how long your exchange period is
семестр
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
академический год
celý akademický rok
Length of stay at foreign university
Какие ограничения на работу для студентов?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Asking about work restrictions for students
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Каковы требования для поступления в университет?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Used when applying for university
Вы пришлете мне формальное предложение?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Asking if you will receive a formal offer
Университет гарантирует предоставление жилья?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Asking if the university provides accommodation
Курс включает в себя период стажировки?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Asking if your university course involves an internship period
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Musím jako výměnný student platit školné?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Asking how you can see the progress of your application
Каковы требования знания [язык] языка?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Какова система_____________?
Jaký je ____________ systém?
Asking information about the system
кредитов
kredity
Type of system
оценок
známkování
Type of system
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Каков стиль преподавания?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Inquiring about the teaching style
Там есть___________?
Jsou tam _____________ ?
Inquiring about the teaching style
лекции
přednášky
Type of class
семинары
semináře
Type of class
учебные материалы
konsultace
Type of class
конференции
konference
Type of class
Какие курсы предлагаются летними школами?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Когда проходят экзамены?
Kdy jsou zkoušky?
Asking when the exams are
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Asking where you can find information about the courses
В университете есть спортивный центр?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Asking if there is a university sports center
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Asking how you can join student societies
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Asking what languages you can study at that school
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
У вас есть детальное описание курса?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Asking if there is a detailed description of the course
Каково максимальное количество студентов в группе?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Asking what the maximum number of students in a class is
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Asking what facilities there are in the school
Вы организовываете экскурсии?
Pořádáte exkurze?
Asking if the school arranges also excursions
Какие программы вы предлагаете?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Inquiring about funding opportunities
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Asking which bodies can fund your studies
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Stating that you need financial help
плата за обучение
školné
Thing that you need financial help for
расходы на жизнь
životní náklady
Thing that you need financial help for
уход за ребенком
péče o dítě
Thing that you need financial help for
Какие виды стипендий доступны?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Asking where you can get a certificate of equivalency