Finnish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Haluaisin hakea yliopistoon.
Stating that you want to enroll
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Haluan hakea ________.
Stating that you want to apply for a course
бакалавриат
kandidaatin ohjelmaan
Type of course
аспирантура
jatko-opintoihin
Type of course
докторат/профессура
tohtorin ohjelmaan
Type of course
очная форма
täysiaikaiseen ohjelmaan
Type of course
заочная форма
osa-aikaiseen ohjelmaan
Type of course
онлайн обучение
verkossa käytävään ohjelmaan
Type of course
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Stating how long your exchange period is
семестр
lukukauden
Length of stay at foreign university
академический год
lukuvuoden
Length of stay at foreign university
Какие ограничения на работу для студентов?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Asking about work restrictions for students
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Каковы требования для поступления в университет?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Used when applying for university
Вы пришлете мне формальное предложение?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Asking if you will receive a formal offer
Университет гарантирует предоставление жилья?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Asking if the university provides accommodation
Курс включает в себя период стажировки?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Asking if your university course involves an internship period
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Asking how you can see the progress of your application
Каковы требования знания [язык] языка?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Какова система_____________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Asking information about the system
кредитов
opintopiste
Type of system
оценок
arvosana
Type of system
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Каков стиль преподавания?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Inquiring about the teaching style
Там есть___________?
Onko teillä ________?
Inquiring about the teaching style
лекции
luentoja
Type of class
семинары
seminaareja
Type of class
учебные материалы
pienryhmäopetusta
Type of class
конференции
konferensseja
Type of class
Какие курсы предлагаются летними школами?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Когда проходят экзамены?
Koska tentit ovat?
Asking when the exams are
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Asking where you can find information about the courses
В университете есть спортивный центр?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Asking if there is a university sports center
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Asking how you can join student societies
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Asking what languages you can study at that school
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Asking if there is a placement test to assess your level
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
У вас есть детальное описание курса?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Asking if there is a detailed description of the course
Каково максимальное количество студентов в группе?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Asking what the maximum number of students in a class is
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Asking what facilities there are in the school
Вы организовываете экскурсии?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Asking if the school arranges also excursions
Какие программы вы предлагаете?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Inquiring about funding opportunities
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Asking which bodies can fund your studies
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Stating that you need financial help
плата за обучение
lukukausimaksut
Thing that you need financial help for
расходы на жизнь
elinkustannukseni
Thing that you need financial help for
уход за ребенком
lastenhoito
Thing that you need financial help for
Какие виды стипендий доступны?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Asking where you can get a certificate of equivalency