Polish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Stating that you want to enroll
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Stating that you want to apply for a course
бакалавриат
studia licencjackie
Type of course
аспирантура
studia magisterskie
Type of course
докторат/профессура
studia doktoranckie
Type of course
очная форма
studia dzienne
Type of course
заочная форма
studia zaoczne
Type of course
онлайн обучение
studia przez internet
Type of course
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Stating how long your exchange period is
семестр
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
академический год
cały rok akademicki
Length of stay at foreign university
Какие ограничения на работу для студентов?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Asking about work restrictions for students
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Каковы требования для поступления в университет?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Used when applying for university
Вы пришлете мне формальное предложение?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Asking if you will receive a formal offer
Университет гарантирует предоставление жилья?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Asking if the university provides accommodation
Курс включает в себя период стажировки?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Asking if your university course involves an internship period
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Asking how you can see the progress of your application
Каковы требования знания [язык] языка?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Какова система_____________?
Jak działa system ______ ?
Asking information about the system
кредитов
punktowy
Type of system
оценок
oceniania
Type of system
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Каков стиль преподавания?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Inquiring about the teaching style
Там есть___________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Inquiring about the teaching style
лекции
wykłady
Type of class
семинары
ćwiczenia/seminaria
Type of class
учебные материалы
konsultacje
Type of class
конференции
konferencje
Type of class
Какие курсы предлагаются летними школами?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Когда проходят экзамены?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Asking when the exams are
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Asking where you can find information about the courses
В университете есть спортивный центр?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Asking if there is a university sports center
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Asking how you can join student societies
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Asking what languages you can study at that school
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
У вас есть детальное описание курса?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Asking if there is a detailed description of the course
Каково максимальное количество студентов в группе?
Jak liczne są grupy?
Asking what the maximum number of students in a class is
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Asking what facilities there are in the school
Вы организовываете экскурсии?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Asking if the school arranges also excursions
Какие программы вы предлагаете?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Inquiring about funding opportunities
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Asking which bodies can fund your studies
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Stating that you need financial help
плата за обучение
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Thing that you need financial help for
расходы на жизнь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Thing that you need financial help for
уход за ребенком
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Thing that you need financial help for
Какие виды стипендий доступны?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Asking where you can get a certificate of equivalency