Dutch | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Me gustaría matricularme en la universidad.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Stating that you want to enroll
Me quiero matricular _______________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Stating that you want to apply for a course
en un grado
een bacheloropleiding
Type of course
en un posgrado
een postgraduaat
Type of course
en un doctorado
een doctoraat
Type of course
a tiempo completo
een voltijdse opleiding
Type of course
a tiempo parcial
een deeltijdse opleiding
Type of course
a distancia
een online cursus
Type of course
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Stating how long your exchange period is
un semestre
een semester
Length of stay at foreign university
un curso académico
een academisch jaar
Length of stay at foreign university
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Asking about work restrictions for students
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Asking if you need to provide the original documents or copies
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Used when applying for university
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Asking if you will receive a formal offer
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Asking if the university provides accommodation
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Asking if your university course involves an internship period
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Asking how you can see the progress of your application
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
¿Cómo es el sistema _____________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Asking information about the system
de créditos
creditsysteem
Type of system
de notas
beoordelingssysteem
Type of system
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Inquiring about the teaching style
¿Hay ______________?
Zijn er _____________ ?
Inquiring about the teaching style
clases teóricas
lezingen
Type of class
seminarios
seminars
Type of class
tutorías
tutorials
Type of class
conferencias
conferenties
Type of class
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Wanneer worden de examens gehouden?
Asking when the exams are
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Asking where you can find information about the courses
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Asking if there is a university sports center
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Asking how you can join student societies
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Asking what languages you can study at that school
¿Hay pruebas de nivel?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Asking if there is a placement test to assess your level
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Asking if there is a detailed description of the course
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Asking what the maximum number of students in a class is
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Asking what facilities there are in the school
¿Organizan también excursiones?
Organiseren jullie ook excursies?
Asking if the school arranges also excursions
¿Qué programas ofertan?
Welke programma's bieden jullie aan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Inquiring about funding opportunities
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Asking which bodies can fund your studies
Necesito ayuda financiera para ______________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Stating that you need financial help
matrícula
inschrijvingsgeld
Thing that you need financial help for
gastos personales
kosten voor levensonderhoud
Thing that you need financial help for
manutención de hijos menores
kinderopvang
Thing that you need financial help for
¿Qué becas puedo solicitar?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Asking where you can get a certificate of equivalency