Chinese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Jag vill anmäla mig till universitetet.
我想要进入大学学习。
Stating that you want to enroll
Jag vill anmäla mig till en ___________.
我想要申请______________课程。
Stating that you want to apply for a course
kandidatkurs
本科生
Type of course
avancerad kurs
研究生
Type of course
doktorandkurs
博士生
Type of course
fulltidskurs
全日制
Type of course
deltidskurs
非全日
Type of course
onlinekurs
网上课程
Type of course
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
我想要在这所大学学习___________。
Stating how long your exchange period is
en termin
一学期
Length of stay at foreign university
ett läsår
一学年
Length of stay at foreign university
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
请问学生工作有什么限制?
Asking about work restrictions for students
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
我需要提供材料原件还是复印件?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
请问该所大学的入学要求是什么?
Used when applying for university
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Asking if you will receive a formal offer
Garanterar universitetet boende?
请问大学能保证我的住宿吗?
Asking if the university provides accommodation
Innefattar kursen en praktikperiod?
课程内容涵盖实习吗?
Asking if your university course involves an internship period
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Asking how you can see the progress of your application
Vilka är språkkraven?
对【语言】的要求是什么?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hur fungerar _______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Asking information about the system
poängsystemet
学分制
Type of system
betygssättningen
打分制
Type of system
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Hur är undervisningen?
这里的教学风格是什么样的?
Inquiring about the teaching style
Finns det _______?
这里有_____________?
Inquiring about the teaching style
föreläsningar
讲座
Type of class
seminarier
研讨会
Type of class
handledning
个别辅导
Type of class
konferenser
会议
Type of class
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
När är tentaperioderna?
考试何时举行?
Asking when the exams are
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Asking where you can find information about the courses
Har universitetet en idrottsanläggning?
大学里有体育馆吗?
Asking if there is a university sports center
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
我如何加入学生组织?
Asking how you can join student societies
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
我在这里可以学习什么语言?
Asking what languages you can study at that school
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
有没有水平测试来评估我的水平?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
您有课程的详细介绍吗?
Asking if there is a detailed description of the course
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
一个班级里最多有多少个学生?
Asking what the maximum number of students in a class is
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
贵校都有哪些设施?
Asking what facilities there are in the school
Arrangerar skolan också utflykter?
请问你们安排郊游吗?
Asking if the school arranges also excursions
Vilka program erbjuds?
你们提供哪些项目呢?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
我想了解关于助学金的信息。
Inquiring about funding opportunities
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
有哪些组织可以资助我的学习?
Asking which bodies can fund your studies
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
我需要 ____________的财政补贴。
Stating that you need financial help
skolavgifter
学费
Thing that you need financial help for
mina levnadskostnader
生活费用
Thing that you need financial help for
barnomsorg
儿童托管
Thing that you need financial help for
Vilka typer av stipendier finns det?
请问有哪些奖学金?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Asking where you can get a certificate of equivalency