Czech | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Stating that you want to enroll
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Stating that you want to apply for a course
kandidatkurs
bakalářské studium
Type of course
avancerad kurs
postgraduální studium
Type of course
doktorandkurs
doktorské studium
Type of course
fulltidskurs
prezenční studium
Type of course
deltidskurs
kombinované studium
Type of course
onlinekurs
online
Type of course
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Stating how long your exchange period is
en termin
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
ett läsår
celý akademický rok
Length of stay at foreign university
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Asking about work restrictions for students
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Used when applying for university
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Asking if you will receive a formal offer
Garanterar universitetet boende?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Asking if the university provides accommodation
Innefattar kursen en praktikperiod?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Asking if your university course involves an internship period
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Musím jako výměnný student platit školné?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Asking how you can see the progress of your application
Vilka är språkkraven?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hur fungerar _______ ?
Jaký je ____________ systém?
Asking information about the system
poängsystemet
kredity
Type of system
betygssättningen
známkování
Type of system
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Hur är undervisningen?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Inquiring about the teaching style
Finns det _______?
Jsou tam _____________ ?
Inquiring about the teaching style
föreläsningar
přednášky
Type of class
seminarier
semináře
Type of class
handledning
konsultace
Type of class
konferenser
konference
Type of class
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
När är tentaperioderna?
Kdy jsou zkoušky?
Asking when the exams are
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Asking where you can find information about the courses
Har universitetet en idrottsanläggning?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Asking if there is a university sports center
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Asking how you can join student societies
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Asking what languages you can study at that school
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Asking if there is a detailed description of the course
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Asking what the maximum number of students in a class is
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Asking what facilities there are in the school
Arrangerar skolan också utflykter?
Pořádáte exkurze?
Asking if the school arranges also excursions
Vilka program erbjuds?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Inquiring about funding opportunities
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Asking which bodies can fund your studies
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Stating that you need financial help
skolavgifter
školné
Thing that you need financial help for
mina levnadskostnader
životní náklady
Thing that you need financial help for
barnomsorg
péče o dítě
Thing that you need financial help for
Vilka typer av stipendier finns det?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Asking where you can get a certificate of equivalency