Finnish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Stating that you want to enroll
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Haluan hakea ________.
Stating that you want to apply for a course
kandidatkurs
kandidaatin ohjelmaan
Type of course
avancerad kurs
jatko-opintoihin
Type of course
doktorandkurs
tohtorin ohjelmaan
Type of course
fulltidskurs
täysiaikaiseen ohjelmaan
Type of course
deltidskurs
osa-aikaiseen ohjelmaan
Type of course
onlinekurs
verkossa käytävään ohjelmaan
Type of course
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Stating how long your exchange period is
en termin
lukukauden
Length of stay at foreign university
ett läsår
lukuvuoden
Length of stay at foreign university
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Asking about work restrictions for students
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Used when applying for university
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Asking if you will receive a formal offer
Garanterar universitetet boende?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Asking if the university provides accommodation
Innefattar kursen en praktikperiod?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Asking if your university course involves an internship period
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Asking how you can see the progress of your application
Vilka är språkkraven?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hur fungerar _______ ?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Asking information about the system
poängsystemet
opintopiste
Type of system
betygssättningen
arvosana
Type of system
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Hur är undervisningen?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Inquiring about the teaching style
Finns det _______?
Onko teillä ________?
Inquiring about the teaching style
föreläsningar
luentoja
Type of class
seminarier
seminaareja
Type of class
handledning
pienryhmäopetusta
Type of class
konferenser
konferensseja
Type of class
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
När är tentaperioderna?
Koska tentit ovat?
Asking when the exams are
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Asking where you can find information about the courses
Har universitetet en idrottsanläggning?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Asking if there is a university sports center
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Asking how you can join student societies
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Asking what languages you can study at that school
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Asking if there is a detailed description of the course
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Asking what the maximum number of students in a class is
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Asking what facilities there are in the school
Arrangerar skolan också utflykter?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Asking if the school arranges also excursions
Vilka program erbjuds?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Inquiring about funding opportunities
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Asking which bodies can fund your studies
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Stating that you need financial help
skolavgifter
lukukausimaksut
Thing that you need financial help for
mina levnadskostnader
elinkustannukseni
Thing that you need financial help for
barnomsorg
lastenhoito
Thing that you need financial help for
Vilka typer av stipendier finns det?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Asking where you can get a certificate of equivalency