Greek | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Stating that you want to enroll
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Stating that you want to apply for a course
kandidatkurs
ένα προπτυχιακό
Type of course
avancerad kurs
ένα μεταπτυχιακό
Type of course
doktorandkurs
ένα διδακτορικό
Type of course
fulltidskurs
πλήρους απασχόλησης
Type of course
deltidskurs
μερικής απασχόλησης
Type of course
onlinekurs
εξ αποστάσεως
Type of course
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Stating how long your exchange period is
en termin
ένα εξάμηνο
Length of stay at foreign university
ett läsår
ένα ακαδημαϊκό έτος
Length of stay at foreign university
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Asking about work restrictions for students
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Asking if you need to provide the original documents or copies
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Used when applying for university
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Asking if you will receive a formal offer
Garanterar universitetet boende?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Asking if the university provides accommodation
Innefattar kursen en praktikperiod?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Asking if your university course involves an internship period
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Asking how you can see the progress of your application
Vilka är språkkraven?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hur fungerar _______ ?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Asking information about the system
poängsystemet
πόντων
Type of system
betygssättningen
βαθμολόγησης
Type of system
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Hur är undervisningen?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Inquiring about the teaching style
Finns det _______?
Υπάρχουν _____________ ;
Inquiring about the teaching style
föreläsningar
διαλέξεις
Type of class
seminarier
σεμινάρια
Type of class
handledning
προγράμματα εκμάθησης
Type of class
konferenser
συνέδρια
Type of class
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
När är tentaperioderna?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Asking when the exams are
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Asking where you can find information about the courses
Har universitetet en idrottsanläggning?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Asking if there is a university sports center
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Asking how you can join student societies
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Asking what languages you can study at that school
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Asking if there is a detailed description of the course
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Asking what the maximum number of students in a class is
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Asking what facilities there are in the school
Arrangerar skolan också utflykter?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Asking if the school arranges also excursions
Vilka program erbjuds?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Inquiring about funding opportunities
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Asking which bodies can fund your studies
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Stating that you need financial help
skolavgifter
δίδακτρα
Thing that you need financial help for
mina levnadskostnader
τα έξοδα διαβίωσής μου
Thing that you need financial help for
barnomsorg
τη φροντίδα των παιδιών
Thing that you need financial help for
Vilka typer av stipendier finns det?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Asking where you can get a certificate of equivalency