Hindi | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Stating that you want to enroll
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Stating that you want to apply for a course
kandidatkurs
Type of course
avancerad kurs
Type of course
doktorandkurs
Type of course
fulltidskurs
Type of course
deltidskurs
Type of course
onlinekurs
Type of course
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Stating how long your exchange period is
en termin
Length of stay at foreign university
ett läsår
Length of stay at foreign university
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Asking about work restrictions for students
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Used when applying for university
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Asking if you will receive a formal offer
Garanterar universitetet boende?
Asking if the university provides accommodation
Innefattar kursen en praktikperiod?
Asking if your university course involves an internship period
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Asking how you can see the progress of your application
Vilka är språkkraven?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hur fungerar _______ ?
Asking information about the system
poängsystemet
Type of system
betygssättningen
Type of system
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Hur är undervisningen?
Inquiring about the teaching style
Finns det _______?
Inquiring about the teaching style
föreläsningar
Type of class
seminarier
Type of class
handledning
Type of class
konferenser
Type of class
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
När är tentaperioderna?
Asking when the exams are
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Asking where you can find information about the courses
Har universitetet en idrottsanläggning?
Asking if there is a university sports center
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Asking how you can join student societies
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Asking what languages you can study at that school
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Asking if there is a detailed description of the course
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Asking what the maximum number of students in a class is
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Asking what facilities there are in the school
Arrangerar skolan också utflykter?
Asking if the school arranges also excursions
Vilka program erbjuds?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Inquiring about funding opportunities
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Asking which bodies can fund your studies
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Stating that you need financial help
skolavgifter
Thing that you need financial help for
mina levnadskostnader
Thing that you need financial help for
barnomsorg
Thing that you need financial help for
Vilka typer av stipendier finns det?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Asking where you can get a certificate of equivalency