Polish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Stating that you want to enroll
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Stating that you want to apply for a course
kandidatkurs
studia licencjackie
Type of course
avancerad kurs
studia magisterskie
Type of course
doktorandkurs
studia doktoranckie
Type of course
fulltidskurs
studia dzienne
Type of course
deltidskurs
studia zaoczne
Type of course
onlinekurs
studia przez internet
Type of course
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Stating how long your exchange period is
en termin
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
ett läsår
cały rok akademicki
Length of stay at foreign university
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Asking about work restrictions for students
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Used when applying for university
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Asking if you will receive a formal offer
Garanterar universitetet boende?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Asking if the university provides accommodation
Innefattar kursen en praktikperiod?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Asking if your university course involves an internship period
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Asking how you can see the progress of your application
Vilka är språkkraven?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hur fungerar _______ ?
Jak działa system ______ ?
Asking information about the system
poängsystemet
punktowy
Type of system
betygssättningen
oceniania
Type of system
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Hur är undervisningen?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Inquiring about the teaching style
Finns det _______?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Inquiring about the teaching style
föreläsningar
wykłady
Type of class
seminarier
ćwiczenia/seminaria
Type of class
handledning
konsultacje
Type of class
konferenser
konferencje
Type of class
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
När är tentaperioderna?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Asking when the exams are
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Asking where you can find information about the courses
Har universitetet en idrottsanläggning?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Asking if there is a university sports center
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Asking how you can join student societies
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Asking what languages you can study at that school
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Asking if there is a detailed description of the course
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Jak liczne są grupy?
Asking what the maximum number of students in a class is
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Asking what facilities there are in the school
Arrangerar skolan också utflykter?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Asking if the school arranges also excursions
Vilka program erbjuds?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Inquiring about funding opportunities
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Asking which bodies can fund your studies
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Stating that you need financial help
skolavgifter
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Thing that you need financial help for
mina levnadskostnader
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Thing that you need financial help for
barnomsorg
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Thing that you need financial help for
Vilka typer av stipendier finns det?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Asking where you can get a certificate of equivalency