Spanish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Stating that you want to enroll
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Me quiero matricular _______________.
Stating that you want to apply for a course
kandidatkurs
en un grado
Type of course
avancerad kurs
en un posgrado
Type of course
doktorandkurs
en un doctorado
Type of course
fulltidskurs
a tiempo completo
Type of course
deltidskurs
a tiempo parcial
Type of course
onlinekurs
a distancia
Type of course
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Stating how long your exchange period is
en termin
un semestre
Length of stay at foreign university
ett läsår
un curso académico
Length of stay at foreign university
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Asking about work restrictions for students
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Used when applying for university
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Asking if you will receive a formal offer
Garanterar universitetet boende?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Asking if the university provides accommodation
Innefattar kursen en praktikperiod?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Asking if your university course involves an internship period
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Asking how you can see the progress of your application
Vilka är språkkraven?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hur fungerar _______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Asking information about the system
poängsystemet
de créditos
Type of system
betygssättningen
de notas
Type of system
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Hur är undervisningen?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Inquiring about the teaching style
Finns det _______?
¿Hay ______________?
Inquiring about the teaching style
föreläsningar
clases teóricas
Type of class
seminarier
seminarios
Type of class
handledning
tutorías
Type of class
konferenser
conferencias
Type of class
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
När är tentaperioderna?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Asking when the exams are
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Asking where you can find information about the courses
Har universitetet en idrottsanläggning?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Asking if there is a university sports center
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Asking how you can join student societies
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Asking what languages you can study at that school
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
¿Hay pruebas de nivel?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Asking if there is a detailed description of the course
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Asking what the maximum number of students in a class is
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Asking what facilities there are in the school
Arrangerar skolan också utflykter?
¿Organizan también excursiones?
Asking if the school arranges also excursions
Vilka program erbjuds?
¿Qué programas ofertan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Inquiring about funding opportunities
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Asking which bodies can fund your studies
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Stating that you need financial help
skolavgifter
matrícula
Thing that you need financial help for
mina levnadskostnader
gastos personales
Thing that you need financial help for
barnomsorg
manutención de hijos menores
Thing that you need financial help for
Vilka typer av stipendier finns det?
¿Qué becas puedo solicitar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Asking where you can get a certificate of equivalency