Arabic | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
أود التسجيل في الجامعة.
Stating that you want to enroll
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Stating that you want to apply for a course
ปริญญาตรี
ما قبل التخرج
Type of course
บัณฑิตวิทยาลัย
ما بعد التخرج
Type of course
ปริญญาเอก
دكتوراه
Type of course
เต็มเวลา
بدوام كامل
Type of course
นอกเวลา
بدوام جزئي
Type of course
ออนไลน์
على الإنترنت
Type of course
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
Stating how long your exchange period is
หนึ่งภาคการศึกษา
فصل
Length of stay at foreign university
หนึ่งปีการศึกษา
عام دراسي
Length of stay at foreign university
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
Asking about work restrictions for students
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
Asking if you need to provide the original documents or copies
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Used when applying for university
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Asking if you will receive a formal offer
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
Asking if the university provides accommodation
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Asking if your university course involves an internship period
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Asking how you can see the progress of your application
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
ระบบ ____________ เป็นยังไง
ما هو نظام ________________؟
Asking information about the system
หน่วยกิตวิชา
النقاط
Type of system
การให้คะแนน
العلامات
Type of system
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
كيف ستكون طريقة التعليم؟
Inquiring about the teaching style
มี _____________ ไหม
هل هناك___________________؟
Inquiring about the teaching style
การบรรยาย
محاضرات
Type of class
การสัมมนา
حلقات بحث
Type of class
การกวดวิชา
فيديوهات تعليمية
Type of class
การประชุม
مؤتمرات
Type of class
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
متى تعقد الامتحانات؟
Asking when the exams are
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Asking where you can find information about the courses
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
Asking if there is a university sports center
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
Asking how you can join student societies
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
Asking what languages you can study at that school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
Asking if there is a placement test to assess your level
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Asking if there is a detailed description of the course
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
Asking what the maximum number of students in a class is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
Asking what facilities there are in the school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
هل تنظمون رحلات؟
Asking if the school arranges also excursions
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
ما هي البرامج التي تقدمون؟
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
Inquiring about funding opportunities
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Asking which bodies can fund your studies
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
Stating that you need financial help
ค่าเล่าเรียน
أجور التعليم
Thing that you need financial help for
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
تكاليف المعيشة
Thing that you need financial help for
การดูแลเด็ก
رعاية الأطفال
Thing that you need financial help for
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Asking where you can get a certificate of equivalency