Hungarian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Stating that you want to enroll
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Stating that you want to apply for a course
ปริญญาตรี
alapképzés
Type of course
บัณฑิตวิทยาลัย
mesterképzés
Type of course
ปริญญาเอก
PhD
Type of course
เต็มเวลา
nappali tagozatos
Type of course
นอกเวลา
részidős
Type of course
ออนไลน์
online
Type of course
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Stating how long your exchange period is
หนึ่งภาคการศึกษา
egy szemeszter
Length of stay at foreign university
หนึ่งปีการศึกษา
egy év
Length of stay at foreign university
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Asking about work restrictions for students
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Asking if you need to provide the original documents or copies
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Used when applying for university
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Asking if you will receive a formal offer
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Az egyetem biztosít szállást is?
Asking if the university provides accommodation
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Asking if your university course involves an internship period
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Asking how you can see the progress of your application
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Milyen a ____________ rendszer?
Asking information about the system
หน่วยกิตวิชา
kredit
Type of system
การให้คะแนน
osztályzási
Type of system
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Milyen a tanítás stílusa?
Inquiring about the teaching style
มี _____________ ไหม
Vannak_____________?
Inquiring about the teaching style
การบรรยาย
előadások
Type of class
การสัมมนา
szemináriumok
Type of class
การกวดวิชา
oktatói órák
Type of class
การประชุม
konferenciák
Type of class
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Mikor vannak a vizsgák?
Asking when the exams are
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Asking where you can find information about the courses
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Van az egyetemen sportközpont?
Asking if there is a university sports center
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Asking how you can join student societies
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Asking what languages you can study at that school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Van szintfelmérő teszt?
Asking if there is a placement test to assess your level
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Asking if there is a detailed description of the course
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Asking what the maximum number of students in a class is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Asking what facilities there are in the school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Kirándulásokat is szerveznek?
Asking if the school arranges also excursions
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Milyen programokat nyújtanak?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Inquiring about funding opportunities
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Asking which bodies can fund your studies
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Stating that you need financial help
ค่าเล่าเรียน
tandíj
Thing that you need financial help for
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
megélhetési költségek
Thing that you need financial help for
การดูแลเด็ก
gyermekellátás
Thing that you need financial help for
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Asking where you can get a certificate of equivalency