Vietnamese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Stating that you want to enroll
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Stating that you want to apply for a course
ปริญญาตรี
đại học
Type of course
บัณฑิตวิทยาลัย
thạc sỹ
Type of course
ปริญญาเอก
tiến sĩ
Type of course
เต็มเวลา
toàn thời gian
Type of course
นอกเวลา
bán thời gian
Type of course
ออนไลน์
trực tuyến
Type of course
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Stating how long your exchange period is
หนึ่งภาคการศึกษา
một kì
Length of stay at foreign university
หนึ่งปีการศึกษา
một năm học
Length of stay at foreign university
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Asking about work restrictions for students
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Asking if you need to provide the original documents or copies
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Used when applying for university
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Asking if you will receive a formal offer
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Asking if the university provides accommodation
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Asking if your university course involves an internship period
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Asking how you can see the progress of your application
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hệ thống _________ như thế nào?
Asking information about the system
หน่วยกิตวิชา
tín chỉ
Type of system
การให้คะแนน
chấm điểm
Type of system
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Inquiring about the teaching style
มี _____________ ไหม
Có_________ hay không?
Inquiring about the teaching style
การบรรยาย
bài giảng
Type of class
การสัมมนา
hội thảo
Type of class
การกวดวิชา
hướng dẫn riêng
Type of class
การประชุม
hội nghị
Type of class
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Có những khóa học mùa hè nào?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Asking when the exams are
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Asking where you can find information about the courses
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Asking if there is a university sports center
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Asking how you can join student societies
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Asking what languages you can study at that school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Asking if there is a placement test to assess your level
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Asking if there is a detailed description of the course
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Asking what the maximum number of students in a class is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Asking what facilities there are in the school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Asking if the school arranges also excursions
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Có những chương trình nào?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Inquiring about funding opportunities
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Asking which bodies can fund your studies
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Stating that you need financial help
ค่าเล่าเรียน
học phí
Thing that you need financial help for
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
chi phí sinh hoạt
Thing that you need financial help for
การดูแลเด็ก
chăm sóc trẻ em
Thing that you need financial help for
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Có những loại học bổng nào hiện có?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Asking where you can get a certificate of equivalency