Czech | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Stating that you want to enroll
_____________ ders almak istiyorum.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Stating that you want to apply for a course
lisans seviyesinde
bakalářské studium
Type of course
lisans üstü seviyesinde
postgraduální studium
Type of course
doktora seviyesinde
doktorské studium
Type of course
tam zamanlı
prezenční studium
Type of course
yarı zamanlı
kombinované studium
Type of course
çevrimiçi
online
Type of course
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Stating how long your exchange period is
bir dönem
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
bir akademik yıl
celý akademický rok
Length of stay at foreign university
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Asking about work restrictions for students
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Used when applying for university
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Asking if you will receive a formal offer
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Asking if the university provides accommodation
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Asking if your university course involves an internship period
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Musím jako výměnný student platit školné?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Asking how you can see the progress of your application
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
____________ sistemi nasıl işliyor?
Jaký je ____________ systém?
Asking information about the system
kredi
kredity
Type of system
notlama
známkování
Type of system
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Inquiring about the teaching style
_____________ var mı?
Jsou tam _____________ ?
Inquiring about the teaching style
ders
přednášky
Type of class
seminer
semináře
Type of class
uygulamalı ders
konsultace
Type of class
konferanslar
konference
Type of class
Yaz okulunda hangi dersler var?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Sınavlar ne zaman?
Kdy jsou zkoušky?
Asking when the exams are
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Asking where you can find information about the courses
Üniversitede spor merkezi var mı?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Asking if there is a university sports center
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Asking how you can join student societies
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Asking what languages you can study at that school
Seviye belirleme sınavı var mı?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Asking if there is a detailed description of the course
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Asking what the maximum number of students in a class is
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Asking what facilities there are in the school
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Pořádáte exkurze?
Asking if the school arranges also excursions
Hangi programları sunuyorsunuz?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Inquiring about funding opportunities
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Asking which bodies can fund your studies
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Stating that you need financial help
harçlar
školné
Thing that you need financial help for
yaşam giderleri
životní náklady
Thing that you need financial help for
çocuk bakımı
péče o dítě
Thing that you need financial help for
Ne tür burslar mevcut?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Asking where you can get a certificate of equivalency