Polish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Stating that you want to enroll
_____________ ders almak istiyorum.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Stating that you want to apply for a course
lisans seviyesinde
studia licencjackie
Type of course
lisans üstü seviyesinde
studia magisterskie
Type of course
doktora seviyesinde
studia doktoranckie
Type of course
tam zamanlı
studia dzienne
Type of course
yarı zamanlı
studia zaoczne
Type of course
çevrimiçi
studia przez internet
Type of course
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Stating how long your exchange period is
bir dönem
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
bir akademik yıl
cały rok akademicki
Length of stay at foreign university
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Asking about work restrictions for students
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Used when applying for university
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Asking if you will receive a formal offer
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Asking if the university provides accommodation
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Asking if your university course involves an internship period
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Asking how you can see the progress of your application
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
____________ sistemi nasıl işliyor?
Jak działa system ______ ?
Asking information about the system
kredi
punktowy
Type of system
notlama
oceniania
Type of system
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Inquiring about the teaching style
_____________ var mı?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Inquiring about the teaching style
ders
wykłady
Type of class
seminer
ćwiczenia/seminaria
Type of class
uygulamalı ders
konsultacje
Type of class
konferanslar
konferencje
Type of class
Yaz okulunda hangi dersler var?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Sınavlar ne zaman?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Asking when the exams are
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Asking where you can find information about the courses
Üniversitede spor merkezi var mı?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Asking if there is a university sports center
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Asking how you can join student societies
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Asking what languages you can study at that school
Seviye belirleme sınavı var mı?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Asking if there is a detailed description of the course
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Jak liczne są grupy?
Asking what the maximum number of students in a class is
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Asking what facilities there are in the school
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Asking if the school arranges also excursions
Hangi programları sunuyorsunuz?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Inquiring about funding opportunities
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Asking which bodies can fund your studies
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Stating that you need financial help
harçlar
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Thing that you need financial help for
yaşam giderleri
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Thing that you need financial help for
çocuk bakımı
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Thing that you need financial help for
Ne tür burslar mevcut?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Asking where you can get a certificate of equivalency