Hindi | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Stating that you want to enroll
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Stating that you want to apply for a course
đại học
Type of course
thạc sỹ
Type of course
tiến sĩ
Type of course
toàn thời gian
Type of course
bán thời gian
Type of course
trực tuyến
Type of course
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Stating how long your exchange period is
một kì
Length of stay at foreign university
một năm học
Length of stay at foreign university
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Asking about work restrictions for students
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Used when applying for university
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Asking if you will receive a formal offer
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Asking if the university provides accommodation
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Asking if your university course involves an internship period
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Asking how you can see the progress of your application
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hệ thống _________ như thế nào?
Asking information about the system
tín chỉ
Type of system
chấm điểm
Type of system
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Inquiring about the teaching style
Có_________ hay không?
Inquiring about the teaching style
bài giảng
Type of class
hội thảo
Type of class
hướng dẫn riêng
Type of class
hội nghị
Type of class
Có những khóa học mùa hè nào?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Asking when the exams are
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Asking where you can find information about the courses
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Asking if there is a university sports center
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Asking how you can join student societies
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Asking what languages you can study at that school
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Asking if there is a placement test to assess your level
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Asking if there is a detailed description of the course
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Asking what the maximum number of students in a class is
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Asking what facilities there are in the school
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Asking if the school arranges also excursions
Có những chương trình nào?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Inquiring about funding opportunities
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Asking which bodies can fund your studies
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Stating that you need financial help
học phí
Thing that you need financial help for
chi phí sinh hoạt
Thing that you need financial help for
chăm sóc trẻ em
Thing that you need financial help for
Có những loại học bổng nào hiện có?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Asking where you can get a certificate of equivalency