Romanian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Stating that you want to enroll
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Stating that you want to apply for a course
đại học
student
Type of course
thạc sỹ
student cu diplomă
Type of course
tiến sĩ
doctorand
Type of course
toàn thời gian
cu normă întreagă
Type of course
bán thời gian
cu jumătate de normă
Type of course
trực tuyến
la distanță
Type of course
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Stating how long your exchange period is
một kì
un semestru
Length of stay at foreign university
một năm học
un an academic
Length of stay at foreign university
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Asking about work restrictions for students
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Used when applying for university
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Asking if you will receive a formal offer
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Asking if the university provides accommodation
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Asking if your university course involves an internship period
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Asking how you can see the progress of your application
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hệ thống _________ như thế nào?
Cum este sistemul ____________?
Asking information about the system
tín chỉ
de credite
Type of system
chấm điểm
de note
Type of system
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Cum este sistemul de predare?
Inquiring about the teaching style
Có_________ hay không?
Sunt _____________ ?
Inquiring about the teaching style
bài giảng
cursuri teoretice
Type of class
hội thảo
seminarii
Type of class
hướng dẫn riêng
tutoriale
Type of class
hội nghị
conferințe
Type of class
Có những khóa học mùa hè nào?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Când se susșine sesiunea de examene?
Asking when the exams are
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Asking where you can find information about the courses
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Are universitatea centru sportiv?
Asking if there is a university sports center
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Asking how you can join student societies
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Asking what languages you can study at that school
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Asking if there is a placement test to assess your level
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Asking if there is a detailed description of the course
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Asking what the maximum number of students in a class is
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Ce facilitări oferă centrul?
Asking what facilities there are in the school
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Organizați excursii de asemenea?
Asking if the school arranges also excursions
Có những chương trình nào?
Ce programă oferiți?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Inquiring about funding opportunities
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Asking which bodies can fund your studies
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Stating that you need financial help
học phí
taxă de școlarizare
Thing that you need financial help for
chi phí sinh hoạt
întreținere
Thing that you need financial help for
chăm sóc trẻ em
îngrijire copii minori
Thing that you need financial help for
Có những loại học bổng nào hiện có?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Asking where you can get a certificate of equivalency