Dutch | Phrases - Immigration | Work

Work - General

请问我可以在【国家】工作吗?
Kan ik in [land] werken?
Asking if you can work in that country
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Asking if you need a social security number before starting to work
请问我需要工作许可证吗?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Asking if you need a work permit
全国最低工资是多少?
Wat is het nationale minimumloon?
Inquiring about the national minimum wage
我是___________________ 。
Ik ben ___________________ .
Stating your employment status
雇佣
werkende
Type of employment status
待业
werkloos
Type of employment status
企业家
een ondernemer
Type of employment status
自雇者
een zelfstandige
Type of employment status
实习生
een stagair
Type of employment status
志愿者
een vrijwilliger
Type of employment status
顾问
een consultant
Type of employment status
我想要以自由职业者身份登记。
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

你提供哪种类型的工作合同?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Inquiring about the type of contract
我有一个______________合同。
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Stating what type of contract you have
全职
voltijdse
Type of contract
兼职
deeltijdse
Type of contract
定期合同
tijdelijke
Type of contract
永久合同
permanente
Type of contract
季节性合同
seizoensgebonden
Type of contract
我什么时候能拿到我的工资?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Asking when you get your paycheck
我想要_________。
Ik zou graag _________ aanvragen.
Asking for time off
产假
moederschapsverlof
Type of time off
陪产假
vaderschapsverlof
Type of time off
病假
ziekteverlof
Type of time off
请假
vrije dagen
Type of time off

Work - Tax returns

我想要了解纳税的相关信息。
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Inquiring about taxation
我想要申报我的收入。
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Stating that you would like to report your earnings
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Asking when the deadline to send your tax return is
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
谁会告诉我______________?
Wie informeert mij over ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
我的税收返还是多少
hoeveel mijn belastingteruggave is
Tax return option
我是否要交更多税
of ik meer belastingen schuldig ben
Tax return option