Polish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

请问我可以在【国家】工作吗?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Asking if you can work in that country
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Asking if you need a social security number before starting to work
请问我需要工作许可证吗?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Asking if you need a work permit
全国最低工资是多少?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Inquiring about the national minimum wage
我是___________________ 。
Jestem ___________________ .
Stating your employment status
雇佣
zatrudniony/a
Type of employment status
待业
bezrobotny/a
Type of employment status
企业家
przedsiębiorcą
Type of employment status
自雇者
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type of employment status
实习生
praktykantem/praktykantką
Type of employment status
志愿者
wolontariuszem/wolontariuszką
Type of employment status
顾问
doradcą
Type of employment status
我想要以自由职业者身份登记。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

你提供哪种类型的工作合同?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Inquiring about the type of contract
我有一个______________合同。
Mam umowę ___________.
Stating what type of contract you have
全职
o pracę na pełny etat
Type of contract
兼职
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Type of contract
定期合同
(o pracę) na czas określony
Type of contract
永久合同
(o pracę) na czas nieokreślony
Type of contract
季节性合同
o pracę sezonową
Type of contract
我什么时候能拿到我的工资?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Asking when you get your paycheck
我想要_________。
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Asking for time off
产假
urlop macierzyński
Type of time off
陪产假
urlop ojcowski
Type of time off
病假
chorobowe
Type of time off
请假
kilka dni urlopu
Type of time off

Work - Tax returns

我想要了解纳税的相关信息。
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Inquiring about taxation
我想要申报我的收入。
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Stating that you would like to report your earnings
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Asking when the deadline to send your tax return is
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
谁会告诉我______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
我的税收返还是多少
ile wynosi mój zwrot podatku
Tax return option
我是否要交更多税
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Tax return option