Swedish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

请问我可以在【国家】工作吗?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Asking if you can work in that country
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Asking if you need a social security number before starting to work
请问我需要工作许可证吗?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Asking if you need a work permit
全国最低工资是多少?
Vad är minimilönen?
Inquiring about the national minimum wage
我是___________________ 。
Jag är ______________.
Stating your employment status
雇佣
anställd
Type of employment status
待业
arbetslös
Type of employment status
企业家
entreprenör
Type of employment status
自雇者
egenföretagare
Type of employment status
实习生
praktikant
Type of employment status
志愿者
voluntärarbetare
Type of employment status
顾问
konsultant
Type of employment status
我想要以自由职业者身份登记。
Jag vill registrera mig som frilansare.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

你提供哪种类型的工作合同?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Inquiring about the type of contract
我有一个______________合同。
Jag har ett _________ kontrakt.
Stating what type of contract you have
全职
fulltid
Type of contract
兼职
deltid
Type of contract
定期合同
visstids
Type of contract
永久合同
permanent anställd
Type of contract
季节性合同
säsongsanställd
Type of contract
我什么时候能拿到我的工资?
När får jag lön?
Asking when you get your paycheck
我想要_________。
Jag skulle vilja ha ____.
Asking for time off
产假
mammaledigt
Type of time off
陪产假
pappaledigt
Type of time off
病假
sjuklön
Type of time off
请假
semester
Type of time off

Work - Tax returns

我想要了解纳税的相关信息。
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Inquiring about taxation
我想要申报我的收入。
Jag vill rapportera min inkomst.
Stating that you would like to report your earnings
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Asking when the deadline to send your tax return is
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
谁会告诉我______________?
Vem informerar mig om _______?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
我的税收返还是多少
hur mycket min skatteåterbäring är
Tax return option
我是否要交更多税
huruvida jag ska betala mer skatt
Tax return option