Vietnamese | Phrases - Immigration | Work

Work - General

请问我可以在【国家】工作吗?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Asking if you can work in that country
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Asking if you need a social security number before starting to work
请问我需要工作许可证吗?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Asking if you need a work permit
全国最低工资是多少?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Inquiring about the national minimum wage
我是___________________ 。
Tôi __________.
Stating your employment status
雇佣
có việc làm
Type of employment status
待业
Không có việc làm
Type of employment status
企业家
doanh nhân
Type of employment status
自雇者
tự làm chủ
Type of employment status
实习生
thực tập sinh
Type of employment status
志愿者
tình nguyện viên
Type of employment status
顾问
tư vấn viên
Type of employment status
我想要以自由职业者身份登记。
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

你提供哪种类型的工作合同?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Inquiring about the type of contract
我有一个______________合同。
Tôi có hợp đồng _________.
Stating what type of contract you have
全职
toàn thời gian
Type of contract
兼职
bán thời gian
Type of contract
定期合同
hạn định
Type of contract
永久合同
lâu dài
Type of contract
季节性合同
thời vụ
Type of contract
我什么时候能拿到我的工资?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Asking when you get your paycheck
我想要_________。
Tôi muốn hỏi về___________.
Asking for time off
产假
nghỉ sinh đẻ
Type of time off
陪产假
nghỉ làm cha
Type of time off
病假
nghỉ ốm
Type of time off
请假
ngày nghỉ
Type of time off

Work - Tax returns

我想要了解纳税的相关信息。
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Inquiring about taxation
我想要申报我的收入。
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Stating that you would like to report your earnings
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Asking when the deadline to send your tax return is
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
谁会告诉我______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
我的税收返还是多少
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Tax return option
我是否要交更多税
tôi có nợ tiền thuế hay không
Tax return option