Dutch | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Mohu legálně pracovat v [country]?
Kan ik in [land] werken?
Asking if you can work in that country
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Asking if you need a social security number before starting to work
Potřebuji pracovní povolení?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Asking if you need a work permit
Jaká je národní minimální mzda?
Wat is het nationale minimumloon?
Inquiring about the national minimum wage
Já jsem ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Stating your employment status
zaměstnaný
werkende
Type of employment status
nezaměstnaný
werkloos
Type of employment status
podnikatel
een ondernemer
Type of employment status
osoba samostatně výdělečně činná
een zelfstandige
Type of employment status
stážista
een stagair
Type of employment status
dobrovolník
een vrijwilliger
Type of employment status
poradce
een consultant
Type of employment status
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Inquiring about the type of contract
Mám ______________ smlouvu.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Stating what type of contract you have
na plný úvazek
voltijdse
Type of contract
na poloviční úvazek
deeltijdse
Type of contract
na dobu určitou
tijdelijke
Type of contract
trvalá pozice
permanente
Type of contract
sezonní práce
seizoensgebonden
Type of contract
Kde budu dostávat výplatu?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Asking when you get your paycheck
Rád/a bych žádal/a o _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Asking for time off
mateřská dovolená
moederschapsverlof
Type of time off
otcovská dovolená
vaderschapsverlof
Type of time off
nemocenská
ziekteverlof
Type of time off
volný den
vrije dagen
Type of time off

Work - Tax returns

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Inquiring about taxation
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Stating that you would like to report your earnings
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Asking when the deadline to send your tax return is
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kdo mi dá vědět ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
výše kolik dostanu zpátky
hoeveel mijn belastingteruggave is
Tax return option
jestliže musím zaplatit více daní
of ik meer belastingen schuldig ben
Tax return option