Esperanto | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Mohu legálně pracovat v [country]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Asking if you can work in that country
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Asking if you need a social security number before starting to work
Potřebuji pracovní povolení?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Asking if you need a work permit
Jaká je národní minimální mzda?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Inquiring about the national minimum wage
Já jsem ___________________ .
Mi estas ________________.
Stating your employment status
zaměstnaný
dungata
Type of employment status
nezaměstnaný
senlabora
Type of employment status
podnikatel
entreprenisto
Type of employment status
osoba samostatně výdělečně činná
memdungito
Type of employment status
stážista
internulo
Type of employment status
dobrovolník
volontulo
Type of employment status
poradce
konsilisto
Type of employment status
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Inquiring about the type of contract
Mám ______________ smlouvu.
Mi havas____________ kontrakton.
Stating what type of contract you have
na plný úvazek
plentempan
Type of contract
na poloviční úvazek
parttempan
Type of contract
na dobu určitou
limigitan
Type of contract
trvalá pozice
permanentan
Type of contract
sezonní práce
sezonan
Type of contract
Kde budu dostávat výplatu?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Asking when you get your paycheck
Rád/a bych žádal/a o _________.
Mi ŝatus peti _________.
Asking for time off
mateřská dovolená
akuŝferion
Type of time off
otcovská dovolená
akuŝferion (por patro)
Type of time off
nemocenská
malsanan salajron
Type of time off
volný den
feritagojn
Type of time off

Work - Tax returns

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Inquiring about taxation
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Stating that you would like to report your earnings
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Asking when the deadline to send your tax return is
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kdo mi dá vědět ______________?
Kiu diros min ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
výše kolik dostanu zpátky
kiom mia repago estas
Tax return option
jestliže musím zaplatit více daní
se mi ŝuldas pli imposton
Tax return option