French | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Mohu legálně pracovat v [country]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Asking if you can work in that country
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Asking if you need a social security number before starting to work
Potřebuji pracovní povolení?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Asking if you need a work permit
Jaká je národní minimální mzda?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Inquiring about the national minimum wage
Já jsem ___________________ .
Je suis ___________.
Stating your employment status
zaměstnaný
employé(e)
Type of employment status
nezaměstnaný
au chômage
Type of employment status
podnikatel
entrepreneur
Type of employment status
osoba samostatně výdělečně činná
travailleur indépendant
Type of employment status
stážista
stagiaire
Type of employment status
dobrovolník
bénévole
Type of employment status
poradce
consultant(e)
Type of employment status
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Inquiring about the type of contract
Mám ______________ smlouvu.
J'ai un contrat ___________.
Stating what type of contract you have
na plný úvazek
à temps plein
Type of contract
na poloviční úvazek
à temps partiel
Type of contract
na dobu určitou
en C.D.D.
Type of contract
trvalá pozice
en C.D.I.
Type of contract
sezonní práce
saisonnier
Type of contract
Kde budu dostávat výplatu?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Asking when you get your paycheck
Rád/a bych žádal/a o _________.
Je voudrais _________.
Asking for time off
mateřská dovolená
un congé maternité
Type of time off
otcovská dovolená
un congé paternité
Type of time off
nemocenská
un congé maladie
Type of time off
volný den
des congés
Type of time off

Work - Tax returns

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Inquiring about taxation
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Stating that you would like to report your earnings
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Asking when the deadline to send your tax return is
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kdo mi dá vědět ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
výše kolik dostanu zpátky
du montant qui me sera remboursé
Tax return option
jestliže musím zaplatit více daní
si je dois payer davantage d'impôts
Tax return option