Italian | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Mohu legálně pracovat v [country]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Asking if you can work in that country
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Asking if you need a social security number before starting to work
Potřebuji pracovní povolení?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Asking if you need a work permit
Jaká je národní minimální mzda?
Qual è il salario minimo?
Inquiring about the national minimum wage
Já jsem ___________________ .
Sono ____________.
Stating your employment status
zaměstnaný
impiegato/a
Type of employment status
nezaměstnaný
disoccupato/a
Type of employment status
podnikatel
un imprenditore/un'imprenditrice
Type of employment status
osoba samostatně výdělečně činná
un lavoratore autonomo
Type of employment status
stážista
uno/a stagista
Type of employment status
dobrovolník
un/una volontario/a
Type of employment status
poradce
un/a consulente
Type of employment status
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Inquiring about the type of contract
Mám ______________ smlouvu.
Ho un contratto _________.
Stating what type of contract you have
na plný úvazek
a tempo pieno
Type of contract
na poloviční úvazek
part-time
Type of contract
na dobu určitou
a tempo determinato
Type of contract
trvalá pozice
a tempo indeterminato
Type of contract
sezonní práce
stagionale
Type of contract
Kde budu dostávat výplatu?
Quando viene versato lo stipendio?
Asking when you get your paycheck
Rád/a bych žádal/a o _________.
Vorrei chiedere ___________.
Asking for time off
mateřská dovolená
il congedo di maternità
Type of time off
otcovská dovolená
il congedo di paternità
Type of time off
nemocenská
il congedo per malattia
Type of time off
volný den
dei giorni liberi
Type of time off

Work - Tax returns

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Inquiring about taxation
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Stating that you would like to report your earnings
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Asking when the deadline to send your tax return is
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kdo mi dá vědět ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
výše kolik dostanu zpátky
quanto mi verrà rimborsato
Tax return option
jestliže musím zaplatit více daní
se devo pagare più tasse
Tax return option