Russian | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Mohu legálně pracovat v [country]?
Я могу работать в [страна]?
Asking if you can work in that country
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Asking if you need a social security number before starting to work
Potřebuji pracovní povolení?
Мне нужно разрешение на работу?
Asking if you need a work permit
Jaká je národní minimální mzda?
Какова государственная минимальная зарплата?
Inquiring about the national minimum wage
Já jsem ___________________ .
Я___________________.
Stating your employment status
zaměstnaný
имеющий работу
Type of employment status
nezaměstnaný
безработный
Type of employment status
podnikatel
предприниматель
Type of employment status
osoba samostatně výdělečně činná
частный предприниматель
Type of employment status
stážista
практикант
Type of employment status
dobrovolník
волонтер
Type of employment status
poradce
советник
Type of employment status
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Inquiring about the type of contract
Mám ______________ smlouvu.
У меня______________контракт.
Stating what type of contract you have
na plný úvazek
полная занятость
Type of contract
na poloviční úvazek
неполная занятость
Type of contract
na dobu určitou
фиксированный
Type of contract
trvalá pozice
долговременный
Type of contract
sezonní práce
сезонный
Type of contract
Kde budu dostávat výplatu?
Когда я получу зарплату?
Asking when you get your paycheck
Rád/a bych žádal/a o _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Asking for time off
mateřská dovolená
декретный отпуск
Type of time off
otcovská dovolená
отпуск по причине отцовства
Type of time off
nemocenská
больничные выплаты
Type of time off
volný den
выходные дни
Type of time off

Work - Tax returns

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Inquiring about taxation
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Stating that you would like to report your earnings
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Asking when the deadline to send your tax return is
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kdo mi dá vědět ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
výše kolik dostanu zpátky
какова сумма моего возврата
Tax return option
jestliže musím zaplatit více daní
Долж(ен/на) ли я платить больше
Tax return option