Spanish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Mohu legálně pracovat v [country]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Asking if you can work in that country
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Asking if you need a social security number before starting to work
Potřebuji pracovní povolení?
¿Necesito permiso de trabajo?
Asking if you need a work permit
Jaká je národní minimální mzda?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Inquiring about the national minimum wage
Já jsem ___________________ .
Soy ____________________.
Stating your employment status
zaměstnaný
asalariado
Type of employment status
nezaměstnaný
desempleado
Type of employment status
podnikatel
empresario
Type of employment status
osoba samostatně výdělečně činná
autónomo
Type of employment status
stážista
trabajador en prácticas
Type of employment status
dobrovolník
voluntario
Type of employment status
poradce
asesor
Type of employment status
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Inquiring about the type of contract
Mám ______________ smlouvu.
Tengo un contrato ______________.
Stating what type of contract you have
na plný úvazek
a tiempo completo
Type of contract
na poloviční úvazek
a tiempo parcial
Type of contract
na dobu určitou
de duración determinada
Type of contract
trvalá pozice
indefinido
Type of contract
sezonní práce
de temporada
Type of contract
Kde budu dostávat výplatu?
¿Cuándo se cobra?
Asking when you get your paycheck
Rád/a bych žádal/a o _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Asking for time off
mateřská dovolená
la baja por maternidad
Type of time off
otcovská dovolená
la baja por paternidad
Type of time off
nemocenská
la baja por enfermedad
Type of time off
volný den
días libres
Type of time off

Work - Tax returns

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Inquiring about taxation
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Stating that you would like to report your earnings
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Asking when the deadline to send your tax return is
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kdo mi dá vědět ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
výše kolik dostanu zpátky
¿Cuánto me sale a devolver?
Tax return option
jestliže musím zaplatit více daní
¿Cuánto me sale a pagar?
Tax return option