Thai | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Mohu legálně pracovat v [country]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Asking if you can work in that country
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Asking if you need a social security number before starting to work
Potřebuji pracovní povolení?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Asking if you need a work permit
Jaká je národní minimální mzda?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Inquiring about the national minimum wage
Já jsem ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Stating your employment status
zaměstnaný
ผู้มีงานทำ
Type of employment status
nezaměstnaný
ผู้ว่างงาน
Type of employment status
podnikatel
ผู้ประกอบการ
Type of employment status
osoba samostatně výdělečně činná
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type of employment status
stážista
เด็กฝึกงาน
Type of employment status
dobrovolník
อาสาสมัคร
Type of employment status
poradce
ที่ปรึกษา
Type of employment status
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Inquiring about the type of contract
Mám ______________ smlouvu.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Stating what type of contract you have
na plný úvazek
เต็มเวลา
Type of contract
na poloviční úvazek
นอกเวลา
Type of contract
na dobu určitou
มีกำหนดเวลา
Type of contract
trvalá pozice
พนักงานประจำ
Type of contract
sezonní práce
ตามช่วงเวลา
Type of contract
Kde budu dostávat výplatu?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Asking when you get your paycheck
Rád/a bych žádal/a o _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Asking for time off
mateřská dovolená
การลาคลอด
Type of time off
otcovská dovolená
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Type of time off
nemocenská
การลาป่วย
Type of time off
volný den
การหยุดงานเอง
Type of time off

Work - Tax returns

Rád/a bych vědel/a více o daních.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Inquiring about taxation
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Stating that you would like to report your earnings
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Asking when the deadline to send your tax return is
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kdo mi dá vědět ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
výše kolik dostanu zpátky
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Tax return option
jestliže musím zaplatit více daní
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Tax return option