English | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Må jeg arbejde i [land]?
Am I eligible to work in [country]?
Asking if you can work in that country
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Do I need a social security number before I start working?
Asking if you need a social security number before starting to work
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Do I need a work permit?
Asking if you need a work permit
Hvad er landets mindsteløn?
What is the national minimum wage?
Inquiring about the national minimum wage
Jeg er ___________________ .
I am ___________________ .
Stating your employment status
ansat
employed
Type of employment status
arbejdsløs
unemployed
Type of employment status
iværksætter
an entrepreneur
Type of employment status
selvstændig
self-employed
Type of employment status
praktikant
an intern
Type of employment status
frivillig
a volunteer
Type of employment status
konsulent
a consultant
Type of employment status
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
I would like to register as a freelance professional.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
What type of employment contract do you have?
Inquiring about the type of contract
Jeg har en ______________ kontrakt.
I have a ______________ contract.
Stating what type of contract you have
fuldtids-
full-time
Type of contract
deltids-
part-time
Type of contract
tidsbegrænset
fixed-term
Type of contract
tidsubegrænset
permanent
Type of contract
sæsonbegrænset
seasonal
Type of contract
Hvornår får jeg løn?
When do I get my paycheck?
Asking when you get your paycheck
Jeg vil gerne bede om _________.
I would like to ask for _________.
Asking for time off
barsel
maternity leave
Type of time off
fædreorlov
paternity leave
Type of time off
sygeorlov
sick leave
Type of time off
feriedage
days off
Type of time off

Work - Tax returns

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
I would like to have some information on taxation.
Inquiring about taxation
Jeg vil gerne melde min indtjening.
I would like to report my earnings.
Stating that you would like to report your earnings
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
When is the deadline to send my tax return?
Asking when the deadline to send your tax return is
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Hvem vil informere mig om ______________?
Who will let me know ______________ ?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
hvor meget tilbagebetaling jeg får
how much my refund is
Tax return option
at jeg skylder mere i skat
if I owe more tax
Tax return option