Russian | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Må jeg arbejde i [land]?
Я могу работать в [страна]?
Asking if you can work in that country
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Asking if you need a social security number before starting to work
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Мне нужно разрешение на работу?
Asking if you need a work permit
Hvad er landets mindsteløn?
Какова государственная минимальная зарплата?
Inquiring about the national minimum wage
Jeg er ___________________ .
Я___________________.
Stating your employment status
ansat
имеющий работу
Type of employment status
arbejdsløs
безработный
Type of employment status
iværksætter
предприниматель
Type of employment status
selvstændig
частный предприниматель
Type of employment status
praktikant
практикант
Type of employment status
frivillig
волонтер
Type of employment status
konsulent
советник
Type of employment status
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Inquiring about the type of contract
Jeg har en ______________ kontrakt.
У меня______________контракт.
Stating what type of contract you have
fuldtids-
полная занятость
Type of contract
deltids-
неполная занятость
Type of contract
tidsbegrænset
фиксированный
Type of contract
tidsubegrænset
долговременный
Type of contract
sæsonbegrænset
сезонный
Type of contract
Hvornår får jeg løn?
Когда я получу зарплату?
Asking when you get your paycheck
Jeg vil gerne bede om _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Asking for time off
barsel
декретный отпуск
Type of time off
fædreorlov
отпуск по причине отцовства
Type of time off
sygeorlov
больничные выплаты
Type of time off
feriedage
выходные дни
Type of time off

Work - Tax returns

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Inquiring about taxation
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Stating that you would like to report your earnings
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Asking when the deadline to send your tax return is
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Hvem vil informere mig om ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
hvor meget tilbagebetaling jeg får
какова сумма моего возврата
Tax return option
at jeg skylder mere i skat
Долж(ен/на) ли я платить больше
Tax return option