Spanish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Må jeg arbejde i [land]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Asking if you can work in that country
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Asking if you need a social security number before starting to work
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
¿Necesito permiso de trabajo?
Asking if you need a work permit
Hvad er landets mindsteløn?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Inquiring about the national minimum wage
Jeg er ___________________ .
Soy ____________________.
Stating your employment status
ansat
asalariado
Type of employment status
arbejdsløs
desempleado
Type of employment status
iværksætter
empresario
Type of employment status
selvstændig
autónomo
Type of employment status
praktikant
trabajador en prácticas
Type of employment status
frivillig
voluntario
Type of employment status
konsulent
asesor
Type of employment status
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Inquiring about the type of contract
Jeg har en ______________ kontrakt.
Tengo un contrato ______________.
Stating what type of contract you have
fuldtids-
a tiempo completo
Type of contract
deltids-
a tiempo parcial
Type of contract
tidsbegrænset
de duración determinada
Type of contract
tidsubegrænset
indefinido
Type of contract
sæsonbegrænset
de temporada
Type of contract
Hvornår får jeg løn?
¿Cuándo se cobra?
Asking when you get your paycheck
Jeg vil gerne bede om _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Asking for time off
barsel
la baja por maternidad
Type of time off
fædreorlov
la baja por paternidad
Type of time off
sygeorlov
la baja por enfermedad
Type of time off
feriedage
días libres
Type of time off

Work - Tax returns

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Inquiring about taxation
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Stating that you would like to report your earnings
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Asking when the deadline to send your tax return is
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Hvem vil informere mig om ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
hvor meget tilbagebetaling jeg får
¿Cuánto me sale a devolver?
Tax return option
at jeg skylder mere i skat
¿Cuánto me sale a pagar?
Tax return option