Czech | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Kan ik in [land] werken?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Asking if you can work in that country
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Asking if you need a social security number before starting to work
Heb ik een werkvergunning nodig?
Potřebuji pracovní povolení?
Asking if you need a work permit
Wat is het nationale minimumloon?
Jaká je národní minimální mzda?
Inquiring about the national minimum wage
Ik ben ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Stating your employment status
werkende
zaměstnaný
Type of employment status
werkloos
nezaměstnaný
Type of employment status
een ondernemer
podnikatel
Type of employment status
een zelfstandige
osoba samostatně výdělečně činná
Type of employment status
een stagair
stážista
Type of employment status
een vrijwilliger
dobrovolník
Type of employment status
een consultant
poradce
Type of employment status
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Inquiring about the type of contract
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Mám ______________ smlouvu.
Stating what type of contract you have
voltijdse
na plný úvazek
Type of contract
deeltijdse
na poloviční úvazek
Type of contract
tijdelijke
na dobu určitou
Type of contract
permanente
trvalá pozice
Type of contract
seizoensgebonden
sezonní práce
Type of contract
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Kde budu dostávat výplatu?
Asking when you get your paycheck
Ik zou graag _________ aanvragen.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Asking for time off
moederschapsverlof
mateřská dovolená
Type of time off
vaderschapsverlof
otcovská dovolená
Type of time off
ziekteverlof
nemocenská
Type of time off
vrije dagen
volný den
Type of time off

Work - Tax returns

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Inquiring about taxation
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Stating that you would like to report your earnings
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Asking when the deadline to send your tax return is
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Wie informeert mij over ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
hoeveel mijn belastingteruggave is
výše kolik dostanu zpátky
Tax return option
of ik meer belastingen schuldig ben
jestliže musím zaplatit více daní
Tax return option