Polish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Kan ik in [land] werken?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Asking if you can work in that country
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Asking if you need a social security number before starting to work
Heb ik een werkvergunning nodig?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Asking if you need a work permit
Wat is het nationale minimumloon?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Inquiring about the national minimum wage
Ik ben ___________________ .
Jestem ___________________ .
Stating your employment status
werkende
zatrudniony/a
Type of employment status
werkloos
bezrobotny/a
Type of employment status
een ondernemer
przedsiębiorcą
Type of employment status
een zelfstandige
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type of employment status
een stagair
praktykantem/praktykantką
Type of employment status
een vrijwilliger
wolontariuszem/wolontariuszką
Type of employment status
een consultant
doradcą
Type of employment status
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Inquiring about the type of contract
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Mam umowę ___________.
Stating what type of contract you have
voltijdse
o pracę na pełny etat
Type of contract
deeltijdse
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Type of contract
tijdelijke
(o pracę) na czas określony
Type of contract
permanente
(o pracę) na czas nieokreślony
Type of contract
seizoensgebonden
o pracę sezonową
Type of contract
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Asking when you get your paycheck
Ik zou graag _________ aanvragen.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Asking for time off
moederschapsverlof
urlop macierzyński
Type of time off
vaderschapsverlof
urlop ojcowski
Type of time off
ziekteverlof
chorobowe
Type of time off
vrije dagen
kilka dni urlopu
Type of time off

Work - Tax returns

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Inquiring about taxation
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Stating that you would like to report your earnings
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Asking when the deadline to send your tax return is
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Wie informeert mij over ______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
hoeveel mijn belastingteruggave is
ile wynosi mój zwrot podatku
Tax return option
of ik meer belastingen schuldig ben
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Tax return option