Portuguese | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Kan ik in [land] werken?
Posso trabalhar em [país]?
Asking if you can work in that country
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Asking if you need a social security number before starting to work
Heb ik een werkvergunning nodig?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Asking if you need a work permit
Wat is het nationale minimumloon?
Qual é o salário mínimo nacional?
Inquiring about the national minimum wage
Ik ben ___________________ .
Sou ___________________ .
Stating your employment status
werkende
empregado(a)
Type of employment status
werkloos
desempregado(a)
Type of employment status
een ondernemer
empreendedor(a)
Type of employment status
een zelfstandige
autônomo(a)
Type of employment status
een stagair
estagiário(a)
Type of employment status
een vrijwilliger
voluntário(a)
Type of employment status
een consultant
consultor(a)
Type of employment status
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Inquiring about the type of contract
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Eu tenho um contrato de ______________.
Stating what type of contract you have
voltijdse
tempo integral
Type of contract
deeltijdse
meio período
Type of contract
tijdelijke
a termo
Type of contract
permanente
permanente
Type of contract
seizoensgebonden
sazonal
Type of contract
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Quando recebo meu pagamento?
Asking when you get your paycheck
Ik zou graag _________ aanvragen.
Gostaria de pedir _________.
Asking for time off
moederschapsverlof
licença maternidade
Type of time off
vaderschapsverlof
licença paternidade
Type of time off
ziekteverlof
auxílio-doença
Type of time off
vrije dagen
dias de folga
Type of time off

Work - Tax returns

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Inquiring about taxation
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Stating that you would like to report your earnings
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Asking when the deadline to send your tax return is
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Wie informeert mij over ______________?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
hoeveel mijn belastingteruggave is
qual é o valor da restituição
Tax return option
of ik meer belastingen schuldig ben
se há contribuições pendentes
Tax return option