Russian | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Kan ik in [land] werken?
Я могу работать в [страна]?
Asking if you can work in that country
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Asking if you need a social security number before starting to work
Heb ik een werkvergunning nodig?
Мне нужно разрешение на работу?
Asking if you need a work permit
Wat is het nationale minimumloon?
Какова государственная минимальная зарплата?
Inquiring about the national minimum wage
Ik ben ___________________ .
Я___________________.
Stating your employment status
werkende
имеющий работу
Type of employment status
werkloos
безработный
Type of employment status
een ondernemer
предприниматель
Type of employment status
een zelfstandige
частный предприниматель
Type of employment status
een stagair
практикант
Type of employment status
een vrijwilliger
волонтер
Type of employment status
een consultant
советник
Type of employment status
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Inquiring about the type of contract
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
У меня______________контракт.
Stating what type of contract you have
voltijdse
полная занятость
Type of contract
deeltijdse
неполная занятость
Type of contract
tijdelijke
фиксированный
Type of contract
permanente
долговременный
Type of contract
seizoensgebonden
сезонный
Type of contract
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Когда я получу зарплату?
Asking when you get your paycheck
Ik zou graag _________ aanvragen.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Asking for time off
moederschapsverlof
декретный отпуск
Type of time off
vaderschapsverlof
отпуск по причине отцовства
Type of time off
ziekteverlof
больничные выплаты
Type of time off
vrije dagen
выходные дни
Type of time off

Work - Tax returns

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Inquiring about taxation
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Stating that you would like to report your earnings
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Asking when the deadline to send your tax return is
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Wie informeert mij over ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
hoeveel mijn belastingteruggave is
какова сумма моего возврата
Tax return option
of ik meer belastingen schuldig ben
Долж(ен/на) ли я платить больше
Tax return option