Spanish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Kan ik in [land] werken?
¿Puedo trabajar en (país)?
Asking if you can work in that country
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Asking if you need a social security number before starting to work
Heb ik een werkvergunning nodig?
¿Necesito permiso de trabajo?
Asking if you need a work permit
Wat is het nationale minimumloon?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Inquiring about the national minimum wage
Ik ben ___________________ .
Soy ____________________.
Stating your employment status
werkende
asalariado
Type of employment status
werkloos
desempleado
Type of employment status
een ondernemer
empresario
Type of employment status
een zelfstandige
autónomo
Type of employment status
een stagair
trabajador en prácticas
Type of employment status
een vrijwilliger
voluntario
Type of employment status
een consultant
asesor
Type of employment status
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Inquiring about the type of contract
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Tengo un contrato ______________.
Stating what type of contract you have
voltijdse
a tiempo completo
Type of contract
deeltijdse
a tiempo parcial
Type of contract
tijdelijke
de duración determinada
Type of contract
permanente
indefinido
Type of contract
seizoensgebonden
de temporada
Type of contract
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
¿Cuándo se cobra?
Asking when you get your paycheck
Ik zou graag _________ aanvragen.
Me gustaría solicitar _____________.
Asking for time off
moederschapsverlof
la baja por maternidad
Type of time off
vaderschapsverlof
la baja por paternidad
Type of time off
ziekteverlof
la baja por enfermedad
Type of time off
vrije dagen
días libres
Type of time off

Work - Tax returns

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Inquiring about taxation
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Stating that you would like to report your earnings
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Asking when the deadline to send your tax return is
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Wie informeert mij over ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
hoeveel mijn belastingteruggave is
¿Cuánto me sale a devolver?
Tax return option
of ik meer belastingen schuldig ben
¿Cuánto me sale a pagar?
Tax return option