Swedish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Kan ik in [land] werken?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Asking if you can work in that country
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Asking if you need a social security number before starting to work
Heb ik een werkvergunning nodig?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Asking if you need a work permit
Wat is het nationale minimumloon?
Vad är minimilönen?
Inquiring about the national minimum wage
Ik ben ___________________ .
Jag är ______________.
Stating your employment status
werkende
anställd
Type of employment status
werkloos
arbetslös
Type of employment status
een ondernemer
entreprenör
Type of employment status
een zelfstandige
egenföretagare
Type of employment status
een stagair
praktikant
Type of employment status
een vrijwilliger
voluntärarbetare
Type of employment status
een consultant
konsultant
Type of employment status
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Inquiring about the type of contract
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Jag har ett _________ kontrakt.
Stating what type of contract you have
voltijdse
fulltid
Type of contract
deeltijdse
deltid
Type of contract
tijdelijke
visstids
Type of contract
permanente
permanent anställd
Type of contract
seizoensgebonden
säsongsanställd
Type of contract
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
När får jag lön?
Asking when you get your paycheck
Ik zou graag _________ aanvragen.
Jag skulle vilja ha ____.
Asking for time off
moederschapsverlof
mammaledigt
Type of time off
vaderschapsverlof
pappaledigt
Type of time off
ziekteverlof
sjuklön
Type of time off
vrije dagen
semester
Type of time off

Work - Tax returns

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Inquiring about taxation
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Jag vill rapportera min inkomst.
Stating that you would like to report your earnings
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Asking when the deadline to send your tax return is
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Wie informeert mij over ______________?
Vem informerar mig om _______?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
hoeveel mijn belastingteruggave is
hur mycket min skatteåterbäring är
Tax return option
of ik meer belastingen schuldig ben
huruvida jag ska betala mer skatt
Tax return option