Vietnamese | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Kan ik in [land] werken?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Asking if you can work in that country
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Asking if you need a social security number before starting to work
Heb ik een werkvergunning nodig?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Asking if you need a work permit
Wat is het nationale minimumloon?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Inquiring about the national minimum wage
Ik ben ___________________ .
Tôi __________.
Stating your employment status
werkende
có việc làm
Type of employment status
werkloos
Không có việc làm
Type of employment status
een ondernemer
doanh nhân
Type of employment status
een zelfstandige
tự làm chủ
Type of employment status
een stagair
thực tập sinh
Type of employment status
een vrijwilliger
tình nguyện viên
Type of employment status
een consultant
tư vấn viên
Type of employment status
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Inquiring about the type of contract
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Tôi có hợp đồng _________.
Stating what type of contract you have
voltijdse
toàn thời gian
Type of contract
deeltijdse
bán thời gian
Type of contract
tijdelijke
hạn định
Type of contract
permanente
lâu dài
Type of contract
seizoensgebonden
thời vụ
Type of contract
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Asking when you get your paycheck
Ik zou graag _________ aanvragen.
Tôi muốn hỏi về___________.
Asking for time off
moederschapsverlof
nghỉ sinh đẻ
Type of time off
vaderschapsverlof
nghỉ làm cha
Type of time off
ziekteverlof
nghỉ ốm
Type of time off
vrije dagen
ngày nghỉ
Type of time off

Work - Tax returns

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Inquiring about taxation
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Stating that you would like to report your earnings
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Asking when the deadline to send your tax return is
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Wie informeert mij over ______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
hoeveel mijn belastingteruggave is
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Tax return option
of ik meer belastingen schuldig ben
tôi có nợ tiền thuế hay không
Tax return option